Střed Evropy

Vrch DyleňGeologický střed Evropy u vrchu Dyleň je součástí Česko-bavorského geoparku, který je ukázkovým územím s projevy stovky milionů let trvajících geologických procesů podél významné struktury tzv. oherského prolomu (riftu). Tato příkopová propadlina je geologicky nejaktivnější oblastí Českého masivu. Ačkoliv nejmohutnější geologické projevy v ní ustaly před pěti miliony let, přetrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný tok, vývěry termálních vod i seismická aktivita nadále lákají pozornost laiků i specialistů. Geologické jednotky lemující prolom dokumentují přes 600 milionů let starou historii Země a její neobyčejné nerostné bohatství. Všechny tyto procesy daly tvář dnešní krajině, která je naším domovem. Naučme se jí chápat!

Geopark v severozápadních Čechách a přilehlé části Bavorska patří z geologického hlediska k unikátním oblastem v evropském i světovém měřítku. Na území Karlovarského kraje, Plzeňského kraje (Tachovsko) a čtyř bavorských okresů (Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth, Wunsiedel a Bayreuth) je geologická stavba důležitým faktorem ekonomického a kulturního vývoje lidské společnosti. Význam geologie je posilován zpřístupňováním přírodních lokalit, naučných stezek a muzejních expozic, budováním informačních center a pořádáním tématických výstav, přednášek a kulturních akcí. Geopark tak prohlubuje sounáležitost s krajinou a poukazuje na zajímavosti, které často nejsou veřejnosti známy. Významně tím podporuje přeshraniční spolupráci a zvyšuje turistickou atraktivitu regionu.

Karlovarský kraj a geopark

Karlovarský kraj leží v geoparku svojí velkou částí. Na jeho území jsou soustředěny výskyty nejrůznějších hornin - od žul a rul přes vzácné relikty zemského pláště až sopečné horniny a mocné sedimentární jednotky. Geologickou pestrost podtrhují ložiska hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů, výskyty vzácných nerostů, jakož i nesčetné minerální prameny a bizarní skalní útvary. Mnoho míst je chráněno jako přírodní a technické památky, největší plošnou jednotkou je Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Kulturně-vědecký význam krajiny utvářely světové osobnosti geologie jako Georgius Agricola, Johann Wolfgang Goethe, Kašpar Šternberk, Marie Curie-Sklodowská a další.Kurzovní lístek

kurzy platné od 22.06.2018

EMU  1 EUR  ............  25,79 Kč
Rusko  100 RUB  ............  35,07 Kč
USA  1 USD  ............  22,14 Kč
Velká Británie  1 GBP  ............  29,41 Kč

Počasí v regionu


copyright © Hotel Goethe - spa & wellness - Mariánské Lázně webdesign DatNet